ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір»
Метою організації є розвиток громадянського суспільства через посилення правових можливостей та забезпечення доступу до правосуддя населенню в Україні, поширення правових знань, розвиток правових практик, сприяння в діяльності державних і недержавних організацій, що надають безоплатну правову допомогу, збереження пам'яток історії та культури, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання культурної спадщини, проведення культурно-просвітницької роботи, розробка та втілення інноваційних проектів та програм міського розвитку.

Голова правління – Шульга Іван Васильович, e-mail.:
ivanshulga@ukr.net
Директорка – Бімбірайте Наталя-Дануте Антано, тел.: +38 (095)8926922

Адреса: м. Херсон, вул. Б.Мозолевського, 2, каб. 6,9

Cторінка у FB: https://www.facebook.com/legalspace.org/